قفل درب سوییچی

 • قفل سوییچی 4 لول 50mm مدل DELTA

  برند:DELTA
  • نام محصول : قفل سوییچی 4 لول مدل DELTA
  • کد محصول : 056
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور براق
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 238 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 175 میلیمتر
  • عرض : 80 میلیمتر
  • طول : 21 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 55 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
 • قفل سوییچی 40mm مدل AGB

  برند:AGB
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل AGB
  • کد محصول : B 00852 40-03
  • ساخت : ایتالیا
  • رنگ : طلایی
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 236 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 168 میلیمتر
  • عرض : 63 میلیمتر
  • طول : 22 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 40 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر

  قفل سوییچی 40mm مدل AGB

  برند:AGB
  188,000 تومان
 • قفل سوییچی 40mm مدل DELTA

  برند:DELTA
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل DELTA
  • کد محصول : 041
  • ساخت :ایران
  • رنگ : طلایی
  • مدل قفل :سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 174 میلیمتر
  • عرض : 65 میلیمتر
  • طول : 21 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 40 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 10 سال

  قفل سوییچی 40mm مدل DELTA

  برند:DELTA
  149,000 تومان
 • قفل سوییچی 45mm مدل NACO

  برند:NACO
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل NACO
  • کد محصول : NACO
  • ساخت : ایران
  • رنگ : طلایی
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 238 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 70 میلیمتر
  • طول : 23 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 45 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال
  تماس بگیرید

  قفل سوییچی 45mm مدل NACO

  برند:NACO
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 50mm مدل A.K.D

  برند:A.K.D
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل A.K.D
  • کد محصول : 850070SN
  • ساخت : چین
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 92 میلیمتر
  • طول : 20 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  تماس بگیرید

  قفل سوییچی 50mm مدل A.K.D

  برند:A.K.D
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 50mm مدل ARMIN

  برند:ARMIN
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل ARMIN
  • کد محصول : 311405A
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور براق
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 175 میلیمتر
  • عرض : 75 میلیمتر
  • طول : 22 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال

  قفل سوییچی 50mm مدل ARMIN

  برند:ARMIN
  109,500 تومان
 • قفل سوییچی 50mm مدل AZBE

  برند:AZBE
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل AZBE
  • کد محصول : 891280SCFN
  • ساخت : اسپانیا
  • رنگ : سیلور براق
  • مدل قفل :سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 270 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 75 میلیمتر
  • طول : 23 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر

  قفل سوییچی 50mm مدل AZBE

  برند:AZBE
  315,000 تومان
 • قفل سوییچی 50mm مدل CORBIN

  برند:CORBIN
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل CORBIN
  • کد محصول : PS302035001
  • ساخت : ایتالیا
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 168 میلیمتر
  • عرض : 73 میلیمتر
  • طول : 21 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  تماس بگیرید

  قفل سوییچی 50mm مدل CORBIN

  برند:CORBIN
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 50mm مدل HTN PRIME

  برند:HTN PRIME
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل HTN PRIME
  • کد محصول : ML502
  • ساخت : چین
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 75 میلیمتر
  • طول : 23 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 50mm مدل HTN PRIME

  برند:HTN PRIME
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل HTN PRIME
  • کد محصول : 5022LX
  • ساخت : چین
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 73 میلیمتر
  • طول : 23 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 50mm مگنتی مدل HTN PRIME

  برند:HTN PRIME
  • نام محصول : قفل سوییچی مگنتی مدل HTN PRIME
  • کد محصول : 502
  • ساخت : چین
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 170 میلیمتر
  • عرض : 75 میلیمتر
  • طول : 22 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 50 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال
  تماس بگیرید
 • قفل سوییچی 55mm مدل DELTA

  برند:DELTA
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل DELTA
  • کد محصول : 061
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور براق
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 175 میلیمتر
  • عرض : 80 میلیمتر
  • طول : 22 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 55 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 10 سال

  قفل سوییچی 55mm مدل DELTA

  برند:DELTA
  122,000 تومان
 • قفل سوییچی 55mm مدل KAFLI

  برند:KAFLI
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل KAFLI
  • کد محصول : 706PZW
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور اکلیلی
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 235 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 163 میلیمتر
  • عرض : 82 میلیمتر
  • طول : 24 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 55 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 75 میلیمتر

  قفل سوییچی 55mm مدل KAFLI

  برند:KAFLI
  462,000 تومان
 • قفل سوییچی 60mm مدل ARMIN

  برند:ARMIN
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل ARMIN
  • کد محصول : ARMIN 60
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 178 میلیمتر
  • عرض : 88 میلیمتر
  • طول : 22 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 60 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال

  قفل سوییچی 60mm مدل ARMIN

  برند:ARMIN
  125,000 تومان
 • قفل سوییچی 60mm مدل SAFETY

  برند:SAFETY
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل SAFETY
  • کد محصول : S 60-42
  • ساخت : ایران
  • رنگ : طلایی
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 240 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 175 میلیمتر
  • عرض : 85 میلیمتر
  • طول : 24 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 60 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : مادام العمر
 • قفل سوییچی 60mm مدل SAFETY

  برند:SAFETY
  • نام محصول : قفل سوییچی مدل SAFETY
  • کد محصول : S 60-22
  • ساخت : ایران
  • رنگ : سیلور مات
  • مدل قفل : سوییچی
  • ارتفاع بیرونی : 238 میلیمتر
  • ارتفاع داخلی : 173 میلیمتر
  • عرض : 83 میلیمتر
  • طول : 24 میلیمتر
  • فاصله لبه تا مرکز دستگیره : 60 میلیمتر
  • دستگیره تا سیلندر : 85 میلیمتر
  • گارانتی : 5 سال
  137,500 تومان

منو اصلی